ODVOLANIE III. stupňa povodňovej aktivity

O D V O L A N I E

III. stupňa povodňovej aktivity

 na základe 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,

obec Zázrivá  o d v o l á v a

 dňa 27.06.2020 o 18:00 hod.

 III. stupeň povodňovej aktivity

Odvolaním III. stupňa povodňovej je vyhlásený až do odvolania II. stupeň povodňovej aktivity.

 Ďalšie činnosti na území katastra obce budú vykonávané podľa pokynov starostu obce.

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť hodinou a dňom vyhlásenia.

 

 

 

V Zázrivej, dňa 27.06.2020, 18.00 hod.

 

 ……………………………………………

starosta obce

PDF- dokument