Opakovaný výkup papiera

Firma Sagi s.r.o. Žilina, realizuje opakovaný výkup papiera (približne každé 3 mesiace prípadne podľa potreby). Výkupca zberový papier odváži priamo vo vozidle a vymení za toaletný papier alebo finančnú hotovosť.
Výkup sa bude konať v stredu t.j. 19.9.2012 z nasledovných miestach:
osada Biela (konečná) v čase 15:00 – 15:20 hod,
osada Dolina (pri obchode, Záň) v čase 15:30 – 15:50 hod,
centrum obce (parkovisko Jednota) v čase 16:00 – 17:00 hod,
osada Havrania (pri obchode Jednota) v čase 17:10 – 17:30.

kontakt: 0902 919 112