Opatrenia obce Zázrivá v súvislosti s možnou hrozbou šírenia koronavírusu

Vážení občania,
v súvislosti s možnou hrozbou šírenia koronavírusu COVID-19 a na základe vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR, oznamujeme, že obecný úrad Zázrivá, miestna knižnica v Zázrivej, Lezecká stena a posilňovňa v budove MŠ, základná škola spolu s materskou školou budú od 13.03.2020 do 27.03.2020 uzavreté.
V prípade potreby budú pracovníci obce dostupní na telefónnych číslach, ktoré sú uvedené na webovej stránke obce alebo na vstupných dverách obecného úradu.
Podľa svojich možností si zariaďte svoje povinnosti tak, aby ste sa čo najmenej zdržiavali na verejných priestranstvách. Úrady a zdravotnícke zariadenia najskôr kontaktujte telefonicky.
Vážení spoluobčania, prosíme Vás o maximálnu disciplínu a dodržiavanie pokynov a výziev šírených oznamovacími prostriedkami.

JUDr. Matúš Mních – starosta, obeczazriva@stonline.sk, starosta@zazriva.com, 043 5896 133, 0907 887 756
Ing. Ján Žúbor – stavebnyurad@zazriva.com, 043 5823 231, 0908 929 177
Ing. Andrea Mäsiarová – ekonóm, ekonom@zazriva.com, 043 5823 716
Bc. Monika Žúborová – dane a matrika, podatelna@zazriva.com, 043 5896 231
Mgr. Karol Karcol – sociálne, odpady, info@zazriva.com, 043 5896 130, 0908 941 052
Mgr. Milota Papalová – kultúrny referent, kultura@zazriva.com, 043 5823 232, 0907 476 063
Mgr. Anna Otrubová – knižnica, kniznica@zazriva.com, 043 5896 138