Ovčiarske obyčaje Rôsadz v Zázrivej

V Zázrivej ukončia salašnícku sezónu a otvoria Pastierske centrum
Obec Zázrivá organizuje v sobotu dňa 27.10.2018 podujatie zamerané na podporu ovčiarstva, salašníctva, gazdovania a na zachovávanie tradícií spojených s dedičstvom valaskej kolonizácie a kultúry Ovčiarske obyčaje Rôsadz v Zázrivej.

Tzv. rozsad – v zázrivskom nárečí „rôsadz“ – je sťahovanie a návrat salaša z letnej paše (hôľ) do dediny, kde sa ovce rozdeľujú majiteľom. Ovčiarske podujatie v Zázrivej je ukončením pastierskej a salašníckej sezóny v mikroregióne terchovskej doliny a budú ho sprevádzať ukážky zvykov pri práci s ovcami, ľudových remesiel a zručností.
V rámci podujatia otvoria Pastierske centrum v Zázrivej, ktoré má slúžiť pre zachovávanie tradícií a prezentáciu salašníctva a valaskej kultúry a bolo vybudované v rámci projektu Trasa valašskej kultúry cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, do ktorého je zapojených viac 9 partnerov z poľského a slovenského pohraničia.

Na podujatí vystúpia a zahrajú Detský folklórny súbor Zázrivček, Ľudová hudba Zázrivá a Folklórna skupina Kýčera zo Zázrivej, Ľudová hudba Javorníček z Hvozdnice, Goralská kapela Bukóń z Jablunkova z Českej republiky a Kapela Walasi z Istebnej z Poľska.

Počas víkendu sa v piatok uskutoční aj odborný seminár Ovčiarstvo a salašníctvo v Karpatoch – dedičstvo, tradície a ochrana životného prostredia a v nedeľu kulinárske stretnutie Tradičné a starosvetské jedlá v Zázrivej zamerané na známe aj menej známe jedlá z regiónu. Počas všetkých podujatí bude prebiehať aj výstava Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku TRADIČNÁ KULTÚRA OVČIAROV NA SLOVENSKU, ktorú obec realizuje v spolupráci s občianskym združením Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny.

Podujatia sú bezplatne prístupné širokej verejnosti.

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.