Oznam duchovného otca pre veriacich

Drahí bratia a sestry, v súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia koronavírusu predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini 10. marca Konferencii biskupov Slovenska oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020 sa z preventívnych dôvodov nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Konferencia biskupov slovenska rešpektuje toto rozhodnutie vlády a žiada všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli.

Preto vám oznamujeme, že vo farnosti Zázrivá sa všetky verejné bohoslužby (vrátane nedeľných svätých omší) až do 23. marca 2020 rušia. Platí to aj o už vopred ohlásených bohoslužbách a verejných stretnutiach.

Veriacich povzbudzujeme k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom a k duchovnému svätému prijímaniu pri súkromnom sledovaní liturgie a k modlitbám za pokojné a rozvážne zvládnutie tejto situácie, za chorých a za tých, ktorí im pomáhajú.

Odporúčame vám sledovať aktuálne informácie na webovej stránke farnosti. Ďakujeme za pochopenie.“

duchovný otec Mgr. Dušan Seman