OZNAM – Obvodné oddelenie PZ Dolný Kubín

OZNAM - Obvodné oddelenie PZ Dolný Kubín

 

Vážení spoluobčania!

V poslednom období bol v obci Zázrivá zaznamenaný zvýšený výskyt krádeží vlámaním do rekreačných chát a rodinných domov (ku krádežiam do rodinných domov dochádza v dennej dome, keď majitelia odídu napr. do práce a v dome sa nikto nenachádza) Je preto potrebné, aby ste venovali zvýšenú pozornosť ochrane svojho majetku a:

– Všímali si pohyb cudzích osôb resp. vozidiel v obci a pri akomkoľvek podozrení si zapísali evidenčné číslo vozidlá resp. aj typ a farbu a ihneď kontaktovali políciu na č. 158 ( je to bezplatné číslo),

– Pri kontakte s cudzími osobami je potrebné, aby ste boli opatrní a nevpúšťali tieto osoby do svojich domov.

OZNAM - Obvodné oddelenie PZ Dolný Kubín