Oznámenie o určení počtu poslancov

zazriva

OBEC ZÁZRIVÁ
OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávnych obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Zázrivej, podľa §166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 2/2018 zo dňa 08.06.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Zázrivej bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Zázrivá.
V Zázrivej 06.08.2018