Oznámenie stranám a politickým hnutiam

Obec Zázrivá, na základe zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto oznamuje stranám a politickým hnutiam, ktoré sú oprávnené kandidovať vo voľbách do NR SR 5. marca 2016, že delegovanie členov do okrskových volebných komisií v Obci Zázrivá, môžu doručiť:
– v písomnej forme na adresu:
Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá alebo
– v elektronickej podobe  na email:     podatelna@zazriva.com, monika.bariencikova@azet.sk

V Zázrivej 9.12.2015

JUDr. Matúš Mních v.r.
starosta obce Zázrivá

Oznámenie stranám a politickým hnutiam