PAVOL BREIER: ORAVSKÍ PASTIER

Pozývame Vás na vernisáž: PAVOL BREIER – ORAVSKÍ PASTIER
10.11.2021 o 17.00 hod.

Miesto konania
Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves

Trvanie
02.11.2021 – 28.11.2021


PAVOL BREIER: ORAVSKÍ PASTIER Pavol Breier | Web umenia
Renomovaný slovenský fotograf Pavol Breier v projekte Oravskí pastieri prináša ojedinelý fotografický dokument zo súčasnosti i minulosti života pastierskej komunity na Orave. Portréty a krajina v rozpätí štyroch dekád tvorby sú obrazovou sociologickou štúdiou o oravských pastieroch. Výstava je realizovaná v rámci galerijného cyklu Profily. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava je príbehom o pastieroch a bačoch zo Zázrivej, s ktorými autora spája niekoľko desiatok rokov priateľstva. Dôvera, ako aj časté stretnutia v košiaroch mu otvorili dvere nielen do pastierskeho, ale aj osobného života aktérov: v roku 2021 navštevoval bačov – dôchodcov v ich súkromí. Konfrontácia farebných súčasných portrétov s čierno-bielymi obrazmi z minulosti poukazuje na zdanlivú idylu pomaly vymierajúceho cechu – tradičného pastierstva a salašníctva. Breier ostáva verný klasickému dokumentu, jeho „rukopis“ charakterizuje aj široký objektív a takmer kinematografické zaznamenávanie deja. Výstavná mozaika prináša staronový príbeh v novej optike – kabinetné vyskladanie spomienok na minulosť nám približuje salašníkov od 70. rokov 20. storočia pri tradičnom pastierskom živote v nedotknutej krajine dramaticky obkolesenej vrchmi, v dialógu s farebnými, formátovo dominujúcimi sugestívnymi portrétmi z prítomnosti.

Hory a život v nich sa stali Breierovou trvalou inšpiráciou nielen na Slovensku, ale aj v Himalájach, kde sa pravidelne vracia. Dokumentárna fotografia je nosným žánrom v autorovej tvorbe, s prevažujúcim záujmom o sociálnu reflexiu – životy v horách a ich podobenstvá bez ohľadu na hranice sa prelínajú v celom doterajšom diele. „Mojou obľúbenou témou je sociálny dokument. Začal som ho robiť dávno – na východnom Slovensku a na Orave. Aj teraz sa tam vo svojej tvorbe stále vraciam. Je zaujímavé, že spôsob života horalov je dosť podobný, či už je to na Orave, pod Tatrami alebo v Himalájach. Je to dané prírodnými podmienkami a spôsobom obživy, v ktorom dominuje pastierstvo.“ (Pavol Breier)

O AUTOROVI
Pavol Breier (*1952) je fotograf, horolezec, cestovateľ a pedagóg. Je absolventom FAMU v Prahe ‒ odbor umelecká fotografia (r. 1974). Ťažiskom tvorby je dokument a reportáž, krajina, reklamná a divadelná fotografia. Od konca 70. rokov 20. storočia programovo vytvára cykly z horských oblastí, tematicky zamerané na život ľudí v horách a na veľhorskú prírodu (cykly Orava, Pamír, Himaláje, Tibet a iné). Je zakladateľom občianskeho združenia Kailás, kde vedie a organizuje fotografické kurzy a workshopy. Svoju tvorbu prezentoval na desiatkach kolektívnych aj autorských výstavách doma i v zahraničí (individuálne výstavy na Slovensku, v Českej republike, Francúzsku, Belgicku, Poľsku). Publikuje v obrazových časopisoch, je autorom a spoluautorom viacerých katalógov o výtvarnom umení a obrazových publikácií, napr. Pamír, Karpaty – Malé, Biele, Na streche sveta, Svet tibetského budhizmu. Breierove fotografie sú zastúpené v zbierkach Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Kysuckej galérie v Čadci, Galérie Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Národnej galérie v Prahe (CZ) a The Navigator Foundation v Bostone (USA). V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Žije a tvorí v Bratislave a v Zázrivej. www.breier.sk

Kurátorka: Mgr. Lucia Benická – GUS
Produkcia: Mgr. Lucia Benická, Mgr. Lenka Králová – GUS
Grafika: Mgr. art. Ivana Babejová, ArtD. – GUS

 

Informácie o výstave tu po kliknutí na link: http://ww.gus.sk/index.php/vystavy/aktualne/vystava/pavol-breier-oravski-pastieri