Petícia za záchranu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

Petícia by mala zastaviť a odmietnuť akékoľvek kroky smerujúce k faktickému zrušeniu ktoréhokoľvek z oddelení Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou (ďalej len „DONsP“). Pripravovanou optimalizáciou siete nemocníc hrozí transformácia DONsP z úrovne regionálna na úroveň „komunitná“, čo by znamenalo faktické zrušenie fungujúcich oddelení a ich nahradenie oddeleniami poskytujúcimi už len prevažne následnú a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, čím by došlo k zásadnému obmedzeniu dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti v celom regióne Oravy s takmer 140 000 obyvateľmi.

Kliknite na obrázok nižšie a budete presmerovaní na elektronickú formu petície alebo http://www.zachranmenemocnicu.sk/