Plán zasadaní – 2014

Pracovné stretnutia poslancov:
7. 3. 2014
16. 5. 2014
12. 9. 2014
28. 11. 2014

Obecné zastupiteľstvá:
21. 3. 2014
30. 5. 2014
26. 9. 2014
12. 12. 2014

Zázrivá