Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2015

Pracovné stretnutia poslancov:
12.2.2015
15.5.2015
4.9.2015
27.11.2015

Obecné zastupiteľstvá:
23. 2. 2015
29. 5. 2015
18.9.2015
11. 12. 2015

Pracovné stretnutia poslancov