Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2016

Pracovné stretnutia poslancov:
27. 5. 2016
9. 9. 2016
18. 11. 2016

Obecné zastupiteľstvá:
19. 2. 2016
10. 6. 2016
23. 9. 2016
2. 12. 2016

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2016