PLÁN ZASADANÍ OZ V ZÁZRIVEJ NA ROK 2022

Plán zasadaní OZ – 2022:

 
Pracovné stretnutia poslancov: Obecné zastupiteľstvá:
24. 02. 2022 10. 03. 2022
26.05.2022 09. 06. 2022
08. 09. 2022 22. 09. 2022
24. 11. 2022 08. 12. 2022

Na Obecnom úrade v Zázrivej od:    16.00 hod. (vo  štvrtok)