PLÁN ZASADANÍ OZ V ZÁZRIVEJ NA ROK 2023

Plán zasadaní OZ – 2023:

 
Pracovné stretnutia poslancov: Obecné zastupiteľstvá:
23.02.2023  09.03.2023
25.05 2023  08.06.2023
07.09.2023  21.09.2023
23.11.2023  07.12.2023

Na Obecnom úrade v Zázrivej od:    16.00 hod. (vo  štvrtok)