Poďakovanie obce Zázrivá

Zrúcanina kostolíka je osobitný článok histórie, ku ktorému každý občan Zázrivej sa prikláňa pozitívnou reakciou k jeho záchrane pre ďalšie generácie a pre stretávanie sa za účelom oddychu a upokojenia.

Obec Zázrivá v mene všetkých obyvateľov ďakuje Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., za dar, finančnej hotovosti  vo výške 2 000€, na rekonštrukciu starého kostola.

 

Ďakujeme.