Podujatia v knižnici Zázrivá

Obecná knižnica v Zázrivej v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne organizuje pre 2. stupeň Základnej školy v Zázrivej dňa 17.05.2O17 podujatia. Témou podujatí bude tvorivé písanie príbehov zamerané na farby a pocity a zapojenie fantázie (letáky, noviny, časopisy). Taktiež Oravská knižnica vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti a mládež U nás taká obyčaj a literárnu súťaž Cesta do krajiny fantázie. Aktivity sú súčasťou mikroprojektu Cezhraničné kultúrne súzvuky, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko. Mikroprojekt je realizovaný v spolupráci s Miejskou Bibliotekou Publicznou v Limanowej.

Vytvarna_sutaz

Literarna_sutaz