Pomoc civilnému obyvateľstvu Ukrajiny

Dobrý deň,

v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine nás oslovil Slovenský Červený kríž – Územný spolok  Orava  Dolný Kubín s nasledovnou výzvou:

Slovenský Červený kríž – Územný spolok  Orava  Dolný Kubín  sa chce aktívne zapojiť do pomoci civilnému obyvateľstvu Ukrajiny a organizuje personál pre  asistenciu v tzv. hot-spotoch v priestoroch hraničného priechodu s Ukrajinou  – miestach zhromaždenia osôb prichádzajúcich na územie Slovenska v dôsledku vojenských operácií, taktiež plánujeme činnosť SČK v utečeneckom tábore v Humennom a iné činnosti pre postihnuté obyvateľstvo.

Dobrovoľníci  sa môžu hlásiť na uvedenom linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc99PWvIcIDHrGxiHPl4wK9KGkHaoblK0JzdGwjcQIhk4y-pw/viewform?usp=sf_link