Posvätenie adventného venca

V nedeľu 27.11.2022 po svätej omši sme sa zišli na námestí, kde nám náš duchovný otec Mgr. Dušan Seman posvätil spoločný adventný veniec a zapálili sme na ňom prvú adventnú sviecu, ktorá symbolizuje nádej. Zároveň nám poprial, aby sme tento čas, plný očakávania slávnosti Narodenia Pána, prežili v radosti, pokání a konaní dobra. Pán starosta JUDr. Matúš Mních vo svojom príhovore poďakoval všetkým za ich účasť a poprial veľa zdravia a krásne prežitie adventného času.

Štvortýždňové obdobie adventu je pre nás najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ.

Slovo advent pochádza z latinského slova Adventus a znamená príchod. Adventný veniec a kalendár vznikli v 19. storočí v germánskych krajinách a odtiaľ sa dostali až k nám. V súčasnosti je adventný veniec skôr moderným doplnkom domácností a pokladá sa na stôl ako symbol prichádzajúcich Vianoc.

Hoci dnešná uponáhľaná spoločnosť už nevníma advent ako čas ticha ľudia toto obdobie pociťujú ako pekný zvyk vyzdobiť si domácnosť v duchu prichádzajúcich Vianoc. Aj keď si to mnohí nepripúšťame, naše povedomie to cíti – očisťuje nás očakávanie príchodu najdrahšej udalosti v dejinách ľudstva, ktorú si rok čo rok pripomíname. Doprajme pokoj našej duši a srdcu. Skúsme si vychutnať toto obdobie tak trochu starosvetsky, venujme dlhé zimné večery svojej rodine a domácnosti, užívajme si ticho a čaro predvianočných dní. Vážme si čas, ktorý môžeme tráviť spolu. Keď sa o niekoľko dní rozozvučia všetky zvony sveta a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnime na všetky starosti a prežime tieto sviatky v láske, šťastí a svornosti.

Na záver chceme poďakovať pracovníkom našej obce za prípravu a výzdobu adventného venca.