Pripomienkovanie navrhnutých cestovných poriadkov

Vážení občania,
v Žilinskom kraji bol zriadený organizátor IDS a to Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.ro. (IDŽK, s. r. o.), za účelom efektívne prepojiť jednotlivé druhy dopravy a znížiť podiel individuálnej automobilovej dopravy, zamorenia ovzdušia, hluk, ako aj náklady na budovanie infraštruktúry.
Spoločnosť IDŽK s. r. o. už v roku 2019 začala s realizáciou všetkých potrebných činností a prípravou podmienok pre spustenie jednotlivých etáp plánovanej integrácie územie ŽSK.
Spustenie I. fázy integrácie (pilotné územie) bude závisieť od pripravenosti dopravcov a od úspešného absolvovania integračných testov. Plánovaný termín je 28.03.2022. Následne postupne zaintegrujeme celé územie ŽSK.
V súčasnosti majú pripravené aj nové cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy. Žiadame Vás preto o zaslanie pripomienok resp. návrhov zmien cestovných poriadkov na linkách, ktoré prechádzajú našou obcou. Vaše návrhy môžete podať do 04. februára 2022 na e-mailovú adresu: zuzana.loksova@idzk.sk

Prílohy:
sprievodný list
CP Orava_v2609.pdf
CP Orava_v2609.xlsx