REFERENDUM 21.01.2023 Zázrivej

  okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1080 1011 2091
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 363 279 642
Počet odovzdaných obálok 363 279 642
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 362 279 641
Počet platných hlasovacích lístkov 353 278 631
Počet hlasov áno 352 276 628
Počet hlasov nie 1 2 3