Rekondično – rehabilitačné pobyty ZZPO pre rok 2013

Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o.z. v Tvrdošíne oznamuje, že v roku 2013 organizuje rekondično – rehabilitačné pobyty pre občanov a to nasledovne:

A) Rekondičný pobyt pre dospelých:
Pobyty sú určené pre seniorov z v regiónu Oravy – osoby s nepriaznivým zdravotným stavom. Pobyt začína v pondelok obedom, končí v sobotu raňajkami.
1) Termín: od 08.07.2013 – 13.07.2013 Miesto: Chata Oravice Počet: 40 účastníkov.
2) Termín: od 05.08.2013 – 10.08.2013 Miesto: Chata Oravice Počet: 40 účastníkov. Cena pobytu: 100 EUR Doprava: Individuálna. Cena pobytu zahŕňa: ubytovanie + strava (plná penzia)
3) Termín: od 02.09.2013 – 07.09.2013 Miesto: Penzión HOREC Liptovský Ján Počet: 50 účastníkov. Cena pobytu: 115 EUR Doprava: Individuálna. Cena pobytu zahŕňa: ubytovanie + strava (plná penzia), neobmedzené kúpanie a fitnes vo vedľajšom hoteli AVENA, 1 procedúra/pobyt; možnosť procedúr po dohode v penzióne, na každej izbe TV, wc+sprcha
Záujemci o rekondičné pobyty pre dospelých sa môžu záväzne prihlásiť na čísle 0908 961 889, kde Vám budú poskytnuté ďalšie informácie. Po potvrdení voľného miesta a zapísaní do zoznamu, záujemca uhradí poplatok za pobyt. /v hotovosti, prevodom, vkladom na účet, zaslanie poplatku poštovou poukážkou na účet ZZPO,o.z./. Bez úhrady poplatku nie je možné rezervovať účasť na pobyte.
Dátum uzávierky prihlášok: do 30.3.2013.

B) Rekondičný pobyt pre osoby (deti a mládež) so zdravotným postihnutím:
Termín: od 19.08.2013 – 24.08.2013 Miesto: Chata Oravice
Určený je pre deti a mladých dospelých – občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý sú držiteľom preukazu Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Cena pobytu pre účastníkov: 95 Eur ŤZP dospelý/sprievodca 70 Eur dieťa s preukazom ŤZP-S do 15 rokov.
V prípade získania finančnej podpory bude časť úhrady účastníkom pobytu pre deti vrátená!!!
Počet: 50 osôb s ŤZP a sprievodcov
Cena pobytu zahŕňa: ubytovanie + strava (plná penzia)
Upozornenie: ZZPO,o.z. nezabezpečuje žiadny rehabilitačný, zdravotný ani pedagogický dozor, takže pobyt je určený pre deti a mládeži, ktorých je sprievdca schopný zvládnuť samostatne, bez pomoci inej osoby.
Dátum uzávierky prihlášok: do 30.5.2013.
Záujemci o rekondičné pobyty pre deti i dospelých s ŤZP sa môžu prihlásiť na čísle 0918 272 693 alebo emailom na zzpo.info@gmail.com , kde Vám budú poskytnuté ďalšie informácie.
Po potvrdení voľného miesta a zapísaní do zoznamu, záujemca uhradí poplatok za pobyt (hotovosť, prevodom, vkladom na účet, zaslanie poplatku poštovou poukážkou na účet ZZPO,o.z./. Bez úhrady poplatku nie je možné rezervovať účasť na pobyte..
Banka: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0322508034/0900
Variabilný symbol: termín nástupu na pobyt (napr. 25.7.2013 = 25072013)
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Združenie zdravotne postihnutých Oravy