Rekonštrukcia pamätníka SNP v obci Zázrivá

Obec Zázrivá na základe žiadosti z roku 2020 získala dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky, na rekonštrukciu pamätníka SNP v obci Zázrivá v celkovej výške 12 000 €.

Pamätník SNP bol daný do užívania v roku 1975, odvtedy sa na ňom vykonávala len bežná údržba spočívajúca v aplikovaný ochranných náterov, plenia, kosenia a strihania okrasných kríkov v blízkosti diela. Časom zvetrala betónová konštrukcia pomníka a betónového plotu čo spôsobilo jej poškodenie. Opravou sme dosiahli dôstojné zachovanie pamätného miesta obetiam 2. svetovej vojny, ochranu majetku a ochranu občanov pred úrazom spôsobeným zvetraním pamätníka.

Cieľom bolo opraviť pamätník do pôvodného stavu, v akom sa nachádzal v čase jeho obstarania a zamedzenie sa vzniku poškodenia majetku, pre pokračovanie v pravidelných spomienkových akcií.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky.