Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  obec Zázrivá povinne zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022 na stiahnutie vo forme PDF