ROZPOČET NA ROKY 2023 – 2025

ROZPOČET NA ROKY 2023 – 2025

Schválený rozpočet na roky 2023 – 2025 – príjmy

Schválený rozpočet na roky 2023 – 2025 – výdaje