S knihou nás baví svet – tvorivá literárna dielňa

S knihou nás baví svet – tvorivá literárna dielňa

 

S knihou nás baví svet – tvorivá literárna dielňa

 

Dňa 10. Októbra 2013 Obecná knižnica v Zázrivej organizovala podujatia pod názvom S knihou nás baví svet – tvorivá literárna dielňa, ktorého sa zúčastnili žiaci prvého stupňa základnej školy. Pre žiakov prvého ročníka to bola čitateľská dielňa rozprávok Osmijankove rozprávky.

Pre druhákov bolo pripravené pásmo básničiek od Tomáša Janovica . Pásmo malo názov Bola raz jedna trieda, v tej varil Vendel Knedla.

Deťom tretieho ročníka sme  prečítali pásmo rozprávok od Andrey Gregušovej pod názvom Operácia orech a iné dedkoviny. Cez prázdniny sa Ivan a Ondrík sťahujú do Hrušian k babinke a trom dedkom. To leto, o ktorom rozpráva táto knižka bolo mimoriadne, hoci sa začalo jedným veľkým sklamaním. Tvorivé písanie bolo témou podujatia pre žiakov štvrtého ročníka. Kniha poviedok Ako si vychovať brata bola veľmi zaujímavá.

Poviedky sú veľmi inšpiratívne, súvisia so životom detí a mladých v dnešnej spoločnosti a prostredníctvom rôznych príbehov uvádzajú do sveta hrdinov, ktorí zápasia s podobnými problémami. Sú to živé príbehy nielen pre deti, ale aj dospelých, ktorým pomáhajú dívať sa na svet očami detí a často v nich nachádzame samých seba. Cieľom podujatia bolo priblížiť deťom autorov a tvorcov detských kníh.

 

S knihou nás baví svet – tvorivá literárna dielňa

S knihou nás baví svet – tvorivá literárna dielňa

S knihou nás baví svet – tvorivá literárna dielňa

S knihou nás baví svet – tvorivá literárna dielňa

S knihou nás baví svet – tvorivá literárna dielňa

S knihou nás baví svet – tvorivá literárna dielňa

S knihou nás baví svet – tvorivá literárna dielňa

S knihou nás baví svet – tvorivá literárna dielňa