Seminár – Záchranné stanice pre živočíchy

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ústredný výbor v Prievidzi
Severoslovenské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí
Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá
Vás pozývajú na seminár s medzinárodnou účasťou

Záchranné stanice pre živočíchy

Termín: 28. – 29.9.2012
Miesto: Kultúrny dom v Zázrivej (okres Dolný Kubín)

Program:
28.9.2012
10:00 – 10:15 prezentácia účastníkov, otvorenie seminára
10:15 – 12:00 1. blok referátov
12:00 – 13:00 prestávka na občerstvenie
13:00 – 16:00 2. blok referátov
16:00 – 17:00 prehliadka prezentácií a filmov o činnosti záchranných staníc

Témy referátov:
1.    Hendikepované chránené živočíchy a zariadenia na ich záchranu (V. Poljak, MŽP SR)
2.    Chovné a rehabilitačné stanice ŠOP SR (M. Adamec/J. Zuskin, ŠOP SR, B. Bystrica)
3.    Rehabilitácia živočíchov v Žilinskom kraji (I. Davidíková/E. Stanková, KÚŽP Žilina)
4.    Projekt Záchranné stanice (V. Šrank/V. Madajová, ZOO Bojnice)
5.    SOS/BirdLife Slovensko a záchrana živočíchov (M. Demko, SOS/BL)
6.    Skúsenosti Ochrany dravcov na Slovensku (RPS)  pri záchrane živočíchov (M. Dobrý/ J.Chavko, RPS)
7.    Špecifiká pri liečení voľnežijúcich živočíchov (T. Scheer/Markovičová, Veterina Turiec)
8.    Národní síť  záchranných stanic v ČR (P. Orel, ZO ČSOP, Záchranná stanice Bartošovice)
9.    Záchranná stanica Ratnovce, skúsenosti, problémy  (T. Šnajdar, Ratnovce)
10.    Záchranná stanice Bartošovice, historie a současnost (P. Orel, ZO ČSOP, Bartošovice)
11.    Záchranná stanica a ekocentrum Zázrivá, skúsenosti so záchranou živočíchov (M. Macek, Záchranná stanica Zázrivá)
12.    Netopieria záchranka – projekt zameraný na poradenstvo,  záchranu a krátkodobú rehabilitáciu netopierov (B. Lehotská/R. Lehotský, ZO SZOPK Miniopterus, Bratislava)