Seniori, buďte opatrní

Obvodné oddelenie Policajného zboru Dolný Kubín upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory.

Seniori, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov.
Podvodníci najčastejšie kontaktujú seniorov telefonicky, kde sa predstavujú ako ich príbuzní alebo známi (napr. vnuk, syn, brat) a súrne žiadajú požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnosti). Taktiež sa predstavujú ako lekári a oznámia seniorom, že ich príbuzný spôsobil vážnu dopravnú nehodu, leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Vyskytujú sa aj prípady, kedy sa páchatelia predstavujú v telefóne ako pracovníci elektrární, plynární alebo vodární (zneužívajúc situáciu pri odpise spotreby elektrickej energie, vody alebo plynu).

V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady, kedy podvodníci telefonicky kontaktovali seniorov pod zámienkou, že im prídu zmerať teplotu, ponúkali im na predaj rôzne filtre, dezinfekčné gély a ochranné rúška alebo seniorom.

Taktiež sa opisujú pod identitou zamestnanca Sociálnej poisťovne, sa pokúšal získať jej adresu a mobilné telefónne číslo v zámienke, že má pre ňu adresovanú poštu, ktorú jej doručí osobne a hovor ukončil, pričom ihneď po ukončení hovoru volá iná neznáma osoba, ktorá sa predstavuje ako príslušník Policajného zboru, ktorý uvádza, že v súvislosti s predchádzajúcim hovorom pracovníka Sociálnej poisťovne sa jedná o podvodné konanie, a následne zisťuje o informácie, o jej úsporách, cennostiach, potom žiada o spoluprácu, s tým nech si zoberie celú hotovosť, ktorú má doma, aby vybrala úspory z banky a tieto má vložiť do obálky, a následne obálku uložiť na miesto, kde jej to volajúci uvedie, pričom počas celej doby komunikuje s touto osobou a uvádza ďalšie pokyny čo má volaná osoba robiť, po tom, ako osoba položí hotovosť na určené miesto, výzve ju aby odišla preč a to na miesto, kde ju bude čakať.

V tejto súvislosti Obvodné oddelenie Policajného zboru Dolný Kubín :
1. upozorňuje seniorov, aby neverili neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od nich peniaze,
2. žiada seniorov, aby si skutočnosti uvádzané v telefóne neznámou osobou ihneď overili telefonicky u svojich príbuzných – obratom im zavolali,
3. vyzýva seniorov, aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby, nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nevkladali peniaze na cudzie účty a neposielali neznámym osobám peniaze cez finančné služby,
4. aby nevpúšťali cudzie osoby na svoj pozemok, do svojich príbytkov,
5. aby boli opatrní pri internetových nákupoch a overili si predajcov e-shopov,
6. odporúča seniorom, aby v týchto prípadoch ihneď kontaktovali políciu na čísle 158.

Z uvedeného dôvodu Obvodné oddelenie Policajného zboru Dolný Kubín vyzýva najmä seniorov, či osamelo žijúce osoby aby boli obozretní a nestali sa obeťami podvodníkov, aby neverili vymysleným emotívnym príbehom.

Za spoluprácu ďakujem.

Mjr. Milan Serdel
riaditeľ

 

Informačné letáky na stiahnutie vo forme PDF:
seniori_bezpecna_jesen_zivota_2020
seniori_pozor_letak
seniori_pozor_na_podvodne_telefonaty
seniori_pozor_plagat
seniori_stop_podvodnikom