Separovaný zber 2012

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu na rok 2012 je uverejnený na stiahnutie vo formáte PDF  pod článkom oznamu.

 

Pre správne separovanie si pripomenieme čo patrí do plastov:

–          Plastové fľaše od nápojov – PET fľaše (aj od octu, potravinového oleja, sirupu, musia byť čisté)

–          Plastové fľaše od kozmetiky, čistiacich a hygienických potrieb

–          Plastové obaly z jogurtu, masla, pomazánok

–          Plastové hračky a plastové kuchynské predmety bez kovových častí

–          Plasty spolu s obalmi Tetrapak  od mlieka a džúsov

–          Plastové bandasky, vaničky, misky, dózy, kvetináče, vedrá (bez kovových rúčok,)

–          Polyetylénová fólia čistá bez blata, tašky – „igelitky“

PET fľaše prosíme stlačiť na minimum, plasty nesmú obsahovať iné materiály, obaly musia byť bez obsahu!

 

Čo nepatrí do plastov:

–           Silne znečistené PET fľaše zeminou, olejom, potravinami, farbou

–           Plastové obaly od motorového oleja

–           Polystyrén penový, polystyrénové tácky

–           Všetky výrobky z PVC – časti vodovodných potrubí, PVC podlahová krytina

–           Plastové časti automobilov – hlavne nárazníky, svetlomety, interiér

–           Laminát – zvyšky podlahovej krytiny a obkladov

–           Plastové časti elektrospotrebičov – kryty, káble,…

–           Sanita – záchodové dosky, misy

Tieto odpady vkladáme do zmesového komunálneho odpadu

 

 

Harmonogram vývozu odpadu 2012  – PDF