Sklad hasičského materiálu

Zázrivá bola úspešná pri podávaní žiadosti na poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: Sklad hasičského materiálu

Obec Zázrivá už dlhšiu dobu pociťuje potrebu výstavby priestorov na uskladnenie hasičského materiálu, náradia a techniky slúžiacich potrebám dobrovoľnému hasičskému zboru obce Zázrivá.
Pre nedostatok voľných finančných prostriedkov na tento účel, však obec nemohla výstavbu zrealizovať výlučne vo vlastnej réžii. Vyhlásením výzvy číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa obci naskytla možnosť začať výstavbou objektu skladu a zlepšiť tak podmienky pre výkon činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce.
Realizáciou predloženého projektu dôjde v konečnom dôsledku k zlepšeniu podmienok pre fungovanie dobrovoľného hasičského zboru obce, čo prinesie zvýšenie podpory ochrany pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami v obci a jej blízkom okolí a umožní efektívnejšiu spoluprácu so zložkami okresného a krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky.

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 33,47%

Typ a názov projektu: Sklad hasičského materiálu

Výška poskytnutej dotácie: 11 089,91 Eur

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk