Školenie pre mladých farmárov

Miestna akčná skupina Terchovská dolina pozýva na
Informačný deň pre mladých poľnohospodárov k vyhlásenej výzve pre podopatrenie 6.1
k aktuálne vyhlásenej výzve MAS_062/6.1/2
pre podopatrenie 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj) https://www.mas-td.sk/vyzva-mas_062-6-1-2/

Dňa 22.6.2023 – miesto konania bude upresnené (územie MAS)

Program informačného dňa:
1. Registrácia (8:30 -9:00)
2. Predstavenie Stratégie CLLD mikroregiónu terchovskej doliny, aktivít MAS
3. Detailné predstavenie výzvy MAS_062/6.1/2
4. Príprava podnikateľského plánu
5. Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok
6. Otázky a odpovede

Lektoring:
Ing. Jana Vaverčáková, certifikovaná poradkyňa v poľnohospodárstve
Mgr. Peter Madigár, MAS Terchovská dolina, manažér

Predpokladané trvanie aktivity je 6 hodín. Pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie a obed.

Svoju účasť nahláste do 16.06.2021 do 12:00 prostredníctvom online prihlasovacieho formulára: https://forms.gle/7CvANWrTFhGMVJJs9 prípadne na kontaktoch madigar@mas-td.sk , +421 917 978 756. Miesto konania bude upresnené (územie MAS).

 

Tešíme sa na stretnutie.