Slávnostné uvítanie do života

Slávnostné uvítanie do života

Dňa 21.4.2013 starosta obce Zázrivá. JUDr. Matúš Mních pozval minuloročne narodené bábätká s rodičmi do kultúrneho domu v Zázrivej na priateľské privítanie ratolestí do života. Pri tejto príležitosti poprial všetkým deťom a ich rodičom veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Rodičia si z rúk pána starostu Matúša Mnícha prevzali balíčky pre svoje deti a zapísali sa do kroniky novonaronedých. Stretnutie spestrilo vystúpenie detí z našej materskej škôlky.
Ďakujeme malým umelcom a ich pani učiteľkám za ich ochotu a námahu. Vďaka patrí aj všetkých zúčastneným.

Slávnostné uvítanie do života

Slávnostné uvítanie do života

Viac obrázkov z akcie nájdete v fotogalérii tu: