Slávnostné uvítanie do života

„Nesmelým bozkom začína rozprávka,
končí sa s úsmevom malého dieťatka,
to nie je rozprávka , to je už život sám,
nech veľa šťastia prinesie i Vám.“

Obec Zázrivá pripravila dňa 20.5.2012 „Slávnostné privítanie detí do života“, ktorého sa zúčastnili detičky narodené v roku 2011. Rodičia si z rúk pána starostu Matúša Mnícha prevzali balíčky pre svoje deti a podpísali sa do kroniky. K peknej atmosfére prispel aj program našich detí z Materskej školy. Rodičom prajeme veľa zdravia, úspechov a detičkám šťastné a krásne detstvo.