Správa o činnosti JD v Zázrivej za rok 2012-2014

Správa o činnosti JD v Zázrivej za rok 2012-2014

Výbor sa schádza podľa potreby, máme okolo 50 členov, niektorí nám už aj tichučko odišli a boli by sme radi, keby medzi nás prišli aj noví seniori. Výročnú schôdzu mávame na konci fašiangov, aby sme si spolu zaspievali a zaspomínali s našimi jubilantami pri harmonike. Chodíme na fašiangy, je nás okolo 20 masiek, chodíme po dolinách v Zázrivej a večer je posedenie pri kapustnici až do rána spojené so zábavou, zúčastňujeme sa fašiangov aj v Žiline, za ktoré sme dostali aj ďakovací dekrét.

Správa o činnosti JD v Zázrivej za rok  2012-2014

Spolupracujeme s Obecným úradom p. starostom Mníchom a s kultúrnou pracovníčkou p. Papalovou Milotkou. Naše členky sú aj vo folklórnej skupine Kýčera: Juríková Márka, Kôpková Terka , Otrubová Štefka, Karcolová Terka, Štrbková Elenka, Fedorová Terka, Gaššová Tonka, Bellová Ľudka, Karcolová Žofka s manželom. Pravidelne sa zúčastňujú a vystupujú pri kultúrnych podujatiach v obci ako sú Fašiangy, Marienová nedeľa, Veľká noc, stavanie mája, váľanie mája, Deň matiek, Zázrivské halušky, Zázrivské dni, Odpustové dni, Deň úcty k starším, Vianoce v Zázrivej, za čo im chceme veľmi pekne poďakovať aj ostatným členom skupiny. Udržiavame v obci tradície, folkór a kroje.

Zúčastnili sme sa ako Jednota dôchodcov v televízii / Markíze, Jojke/, počas cyklistických pretekov hendikepovaných sme rozdávali syrové srdiečka u nás Zázrivej, mali sme článok v Novom čase o Troch kráľoch, vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne sme prispeli do diskusie o ovčiarstve a zvykoch, 11.11. o 11 hod. spolu so Základnou školou si pravidelne každý rok pripomíname hrôzy vojny a prejavujeme úctu padlým vojakom aj v Poľsku s pánom starostom sme sa zúčastnili spomienky našich padlých vojakov z prvej svetovej vojny, ktorí boli aj z našej obce a priniesli sme kríž, ktorý zhotovil náš pán starosta, zúčastnili sme sa aj brigády pri dome smútku, cintoríne a čistení studničiek a potôčkov.

Správa o činnosti JD v Zázrivej za rok  2012-2014

Veľká vďaka patrí našim heligonkárom Karcolovi Jankovi, Matúšovi Jožkovi, Borončovi Milanovi a Trnovcovi Gustovi, ktorí nás vždy na schôdzi potešia svojou hrou na heligónke. Chcela by som poďakovať aj Okresnému výboru JD v Dolnom Kubíne, s ktorým sme boli v Skalici, naše členky sa zúčastnili aj kúpeľnej liečby so zľavou, divadla v Martine, na športových dňoch v Dolnom Kubíne, kde sme získali 2krát 2. miesto pán Antol v streľbe a behu, Zuzka Papalová mala 2. miesto v streľbe, 3. miesto v behu pani Timanová, Žúborová Vikta dve 2. miesta v hode válkom a na cieľ a hier sa zúčastnila aj pani Olešová.

Správa o činnosti JD v Zázrivej za rok  2012-2014

Zúčastnili sme sa aj plesu jednoty dôchodcov v Dolnom Kubíne. Poďakovať chcem aj Obecnému úradu, pán starosta nám poskytol lístky a autobus do Aquaparku Dolný Kubín a do Oravíc. V rámci spolupráce Oravy sme sa zúčastnili návštevy v Kline, pozreli sme si sochu Jána Pavla II., JD dôchodcov nám pripravila pekné privítanie spolu s bohatým občerstvením. JD z Klina sa zúčastnila u nás v Zázrivej súťaže vo varení a jedení halušiek. Poďakovanie patrí aj našim dôchodcom, ktorí sa taktiež už tretí rok zúčastnili tejto súťaže a sú to: manželia Otrubovci Marta a Lacko, Skubeň Janko, Žúborová Viktorka, kde sme získali pekné 2. miesto, druhý rok to boli: manželia Púčekovci Štefka a Gusto, Žúborová Viktorka a Antol Vladko a vtedy sme boli na treťom mieste a vlani sme boli štvrtý a súťažil Karcol Mirko, Žúborová Viktorka, Guričanová Marka a Fedor Tonko.
Na záver by som chcela poďakovať všetkým sponzorom: Obecnému úradu, pánovi starostovi, Štefanovi Prílepkovi, Tiborovi Bílekovi, manželom Otrubovcom-zvonkári, Elenke a Katke Fedorovej, Urbáru v Zázrivej. Veľké poďakovanie patrí nášmu výboru: Timanovej Zuzke, Štiakovej Olinke, Juríkovej Marke, Štrbkovej Elenke, Otrubovej Štefke, Papalovej Zuzke a Žúborovej Viktorke. Chcela by som vyzvať všetkých ľudí, aby sme si viac všímali jeden druhého, susedov, osamelých, chorých a snažili sa im pomôcť, spríjemniť ich každodenný život.

Viktória Žúborová – predseda Jednoty Dôchodcov v Zázrivej