Srdce na dlani – Subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva

Čo je Srdce na dlani
Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár.
Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.
Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.
Oceňovanie Srdce na dlani prebieha na úrovni krajov a v každom vrcholí koncom roka slávnostným podujatím. Podoba tých tohtoročných bude podliehať aktuálnej pandemickej situácii.
V roku 2020 vôbec po prvýkrát prebehlo oceňovanie Srdce na dlani vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Navyše, historicky prvýkrát bolo priamo prepojené aj s oceňovaním na celonárodnej úrovni, na ktoré boli nominované tie najvýnimočnejšie príbehy z jednotlivých krajov. V roku 2020 prijali vo všetkých 8 krajoch spolu 287 nominácií a udelili 91 ocenení. Z nich 60 postúpilo do národného kola oceňovania.
Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.
O udelení ocenení v krajoch rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo. Komisia rovnako rozhodne o nomináciách na národnú úroveň.
Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Ďakujeme 🙂