Štafetový beh THE RUN SLOVAKIA 2021

The Run Slovakia je interaktívny štafetový beh. Účastníci behu vyštartovali v Košiciach a pokračovali krásnymi prírodnými scenériami, popri hradoch a zámkoch, cez dedinky a mestá, kopcami a dolinami až do Bratislavy. Na viac ako 500 km trati ich čakalo veľa významných prírodných, kultúrnych, či historických pamiatok, ale hlavne výnimočná atmosféra jednotlivých štafetových odovzdávok. V dňoch 24. až 26. septembra 2021 aj cez našu obec viedla trasa najdlhšieho štafetového behu na Slovensku z Košíc do Bratislavy – THE RUN SLOVAKIA 2021.
Na území našej obce Zázrivá bola umiestnená štafetová odovzdávka, na ktorej si súťažiace bežecké štafetové tímy podávali štafetový kolík. Obec Zázrivá sa spolupodieľala pri spolupráci a pri organizácii, občerstvení ako aj pri personálnom a materiálno-technickom zabezpečení štafetovej odovzdávky. V obci Zázrivá bola umiestnená štafetová odovzdávka, na ktorej končila etapa č. 25 a začínala etapa č. 26. Odovzdávka bola od 06:17 do 11:52. Boli sme veľmi radi, že aj napriek pandemickej situácii, ktorá zasiahla celé Slovensko sa beh THE RUN SLOVAKIA 2021 uskutočnil a my sme sa aj takýmto spôsobom zúčastnili na spolupráci. Veríme, že tento beh zanechal v účastníkoch pekné zážitky.