Stavanie mája

Stavanie mája

Dňa 30.4.2013 sme za sprievodu nádherných piesní Fsk Kýčera doviezli na voze májku a s pomocou DHZ Zázrivá postavili niekoľko metrov vysokého mája pred kultúrny dom. Podujatia sa zúčastnilo viac ako sto ľudí a pri tejto príležitosti dostali všetky deti malú pozornosť. Podujatie pokračovalo ľudovou zábavou, v podaní kapely Atomic. Na záver by sme chceli poďakovať všetkým zúčastneným aj účinkujúcim a veľké poďakovanie patrí aj pani Janke Záhorovej, ktorá darovala všetkým deťom zmrzlinu.

Stavanie mája

Stavanie mája

fotogaléria z akcie tu: