Stretnutie pracovnej skupiny pre Zázrivské dni 2012

Všetkých, ktorí sa chcú podieľať na príprave a realizácii Zázrivských dní 2012, pozývame v stredu t.j. 21.3.2012 o 15:00 na pracovné stretnutie v zasadačke obecného úradu.
Vítaní sú všetci, ktorí vedia pomôcť konštruktívnym nápadom, skúsenosťami, vlastnou prácou, sponzorstvom či akoukoľvek drobnosťou.
Bližšie informácie na tel.č . 0907 476 063 p. Papalová tel.č. 0908 941 052 p. Karcol, 0905 158 584 p.Jurík.
Tešíme sa na spoluprácu.