Stretnutie primátorov a starostov s prezidentom SR

Prezident SR Ivan Gašparovič privítal 11. január 2012 na tradičnom novoročnom stretnutí v Prezidentskom paláci predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska.
Na stretnutí bolo prítomných asi 140 Slovenska. „Všetky naše stretnutia majú pre mňa veľmi veľký význam, význam pre pochopenie situácií, ktoré v miestach a obciach sú,“ povedal na úvod stretnutia prezident.
V príhovore Ivan Gašparovič zhodnotil uplynulý neľahký rok, ktorý bol podľa neho plný politických turbulencií, spomaľovania ekonomického rastu a zvyšovania nezamestnanosti, rok prírodných katastrof a z toho vyplývajúcich následkov, s ktorými sa samosprávy museli vysporiadať.
Prezident SR vyjadril presvedčenie, že obce a mestá sú základom prosperity a fungovania solidárnosti v štáte. Postavenie starostu a primátora je dnes už profesia, v ktorej treba pochopiť občana a pochopiť aj kolektív. Jedine tak možno dosiahnuť určité výsledky.

Stretnutia sa zúčastnil aj pán starosta obce Zázrivá Mgr. Matúš Mních.

 

Viac informácii zo stretnutia nájdete na oficiálnej webovej stránke prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

Zdroj: http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=14647

Video prezentácia z výstavy obrazov Zdena Horeckého v prezidentskom paláci