Stretnutie s Predsedom vlády Slovenskej republiky

Vážení spoluobčania,

Zajtra 28.5.2015 navštívi našu obec Predseda vlády Slovenskej republiky JUDr. Róbert Fico. Privítanie bude o 14:40 pri obecnom úrade. Odtiaľ sa presunieme na námestie, kde sa krátko zastavíme, potom prejdeme do starého kostolíka, kde Predseda vlády Róbert Fico odhalí pamätnú tabuľu a prihovorí sa občanom

Všetkých srdečne pozývame na stretnutie s Predsedom vlády Slovenskej republiky.

Stretnutie s Predsedom vlády Slovenskej republiky

Stretnutie s Predsedom vlády Slovenskej republiky

Stretnutie s Predsedom vlády Slovenskej republiky