Súťaž na zimnú údržbu ciest

Obec Zázrivá vyhlasuje verejnú súťaž na zimnú údržbu ciest. Informácie o predmete verejnej súťaže u p. Karola Karcola (0908 941 052, karol.karcol@gmail.com). Svoje ponuky predložte najneskôr do 30.11.2011 na obecný úrad v Zázrivej.