sviatok svätého Floriána

Deň 4. mája si každoročne pripomíname ako sviatok svätého Floriána, patróna hasičov. Medzinárodný deň hasičov sa pripomína od roku 1999. V tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičom po celom svete, ktorí zasvätili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých. Aj v našom farskom kostole v Zázrivej bola dňa 7. mája 2023 obetovaná svätá omša členom nášho hasičského zboru.
Pri tejto príležitosti by sme chceli poďakovať všetkým dobrovoľným hasičom z DHZ v Zázrivej. Títo členovia často obetujú svoj voľný čas na úkor pomoci iným občanom, nasadzujú svoj život či zdravie dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Touto cestou chceme poďakovať všetkým členom DHZ Zázrivá za všetko, čo urobili pre dobro našej obce, za pomoc, ochranu majetku a životov nás všetkých.
Hasičská zbrojnica vždy dodávala a dodáva sebavedomie občanom obce v boji proti požiaru či iným živelným pohromám. Na hasičských zbrojniciach sa dodnes stretávame s vyobrazením sv. Floriána, ktorý bol vo svojich časoch odhodlaný brániť vieru v Krista, aj za cenu svojho života. Sv. Florián, patrón hasičov, sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého hasiča ako je vytrvalosť, odvaha, česť a ochota nezištne pomôcť blížnemu.
Touto cestou chceme pripomenúť, že aj naši hasiči pod dlhoročným vedením Jána Štyráka dosahovali výborné úspechy. Pánovi Štyrákovi by takto chceli poblahoželať k jeho 70. narodeninám v mene všetkých občanov, prajeme mu veľa zdravia, šťastia, síl, úspechov, vytrvalosti a odvahy. Úprimné prianie vyjadrujeme aj všetkým hasičom v tejto ťažkej a zodpovednej činnosti. Veď okrem požiarov sú tu pre nás v mnohých ďalších ťažkých chvíľach. Počas povodní či víchric, pri dopravných a iných nehodách. Ich prácu si veľmi vážime. Prajeme im, nech ich patrón sv. Florián ochraňuje po celý rok a drží nad nimi ochrannú ruku. Ďakujeme.