Úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

RTVS spustila infolinku na pomoc občanom v súvislosti s úhradami

RTVS spustila infolinku na pomoc občanom

RTVS spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod.
Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika zároveň požiadal o pomoc pri komunikácii s občanmi Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). RTVS vypracovala manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, ktorý budú mať k dispozícii aj samosprávy. Manuál bude zverejnený aj na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk.
RTVS zriadila avizovanú infolinku na zefektívnenie komunikácie s verejnosťou v súvislosti so zákonom o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS platným od 1. januára 2013. RTVS minulý týždeň informovala, že vzhľadom na neprimerané ťažkosti, ktoré majú prevažne dôchodcovia a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav, bude tolerovať predkladanie požadovaných dokladov až do 30. júna 2013.
Občania, ktorí v tejto lehote preukážu svoje nároky na úľavu, získajú túto úľavu spätne od začiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude možné so spätnou platnosťou akýmkoľvek spôsobom uplatňovať predmetné úľavy. Potrebné doklady je možné doručovať aj v elektronickej podobe na emailovú adresu uhrady@rtvs.sk.

RTVS spustila infolinku na pomoc občanom

Manuál: MANUÁL úhrady

Čestné vyhlásenie: ČESTNÉ VYHLÁSENIE úhrady

viac na: strankach RTVShttp://www.rtvs.sk/sk/info/uhrada_za_sluzby_rozhlasoveho_a_televizneho_vysielania

Mgr. Richard Šümeghy
Hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska
Telefón: +421 2 6061 3178 +421 2 3250 5577 Mobil: +421 919 24 55 77 E-mail: richard.sumeghy@rtvs.sk
Rozhlas a televízia Slovenska
Sekcia marketingu a komunikácie
Mlynská dolina
845 45 Bratislava