Uvítanie detí do života 2020

Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou a radostnou udalosťou. Radostnou preto, lebo sa všetci úprimne tešia na jeho príchod. Pre rodičov je dieťa tým najvzácnejším darom, ktorý bude napĺňať a obohacovať ich dni. Je to dar ale aj záväzok a poslanie, aby sme i naďalej vytvárali podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich detí. Aj starosta obce Zázrivej sa pravidelne stretával s týmito najmladšími občanmi obce každoročne začiatkom roka v kultúrnom dome. Vzhľadom na súčasnú zložitú situáciu chceme touto cestou v mene starostu JUDr. Matúša Mnícha rodičom zablahoželať a obdarovať každú rodinu darčekom pre tieto malé ratolesti. V roku 2020 sa narodilo 24 detí.

Ďakujeme Vám milí rodičia, že Vám boli požehnané pre našu obec Zázrivá také krásne a zdravé deti, nakoľko je veľmi dôležité, aby sa naša obec rozrastala počtom obyvateľov a tým aj aktívne napredovala.

Našim najmenším občanom a ich rodičom prajeme veľa pevného zdravia, Božieho požehnania, lásky a radosti zo života v našej obci.