Uvítanie detí do života 2024

Keď sa domov naplní zvonením hrkálok a rozvonia bábätkom, je to najkrajšie a najmilšie, čo sa v  rodine môže udiať.  Narodenie dieťatka je malý zázrak. Dieťatko je stelesnením krásy, čistoty a nevinnosti, je pokračovaním nášho života.

Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou a radostnou udalosťou. Radostnou preto, lebo sa všetci úprimne tešia na jeho príchod. Pre rodičov je dieťa tým najvzácnejším darom, ktorý bude napĺňať a obohacovať ich dni. Je to dar ale aj záväzok a poslanie, aby sme i naďalej vytvárali podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich detí. V mene starostu obce JUDr. Matúša Mnícha sme sa rozhodli rodičom týchto detí zablahoželať a obdarovať každú rodinu darčekom pre tieto malé ratolesti. Rozhodli sme sa pozvať týchto rodičov spolu s detičkami  na slávnostné uvítanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. apríla 2024  v kultúrnom dome.

V roku 2023 sa narodilo 29 detí. Po úvodnom príhovore sme pristúpili k odovzdávaniu darčekov  pre detičky,  potom nasledoval   slávnostný zápis do kroniky, občerstvenie a prípitok.

Ďakujeme Vám milí rodičia, že Vám boli požehnané pre našu obec Zázrivá také krásne a zdravé deti, nakoľko je veľmi dôležité, aby sa naša obec rozrastala počtom obyvateľov a napredovala. Jedno staré ľudové porekadlo hovorí, že vždy keď sa narodí človek, zapáli sa na oblohe nová hviezda. To vidíme dnes aj tu, nie však na oblohe, ale v očiach rodičov sa zapaľujú hviezdičky a zapaľujú sa aj v očkách našich maličkých detičiek. Prajeme im do života hlavne veľa lásky, aby ich v živote mal vždy niekto rád.  

Našim najmenším občanom a ich rodičom prajeme veľa pevného zdravia, šťastia, Božieho požehnania, lásky a radosti zo života v našej obci.