Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Obec Zázrivá pripravila dňa 6.4.2014 podujatie „ Privítanie detí do života“. Na úvod pán starosta JUDr. Matúš Mních všetkých srdečne privítal a poprial rodičom a ich bábätkám, veľa zdravia a šťastia. Detičky z Materskej školy nás potešili pekným programom, s ktorým sa nám predstavili a po jeho ukončení sme pristúpili k slávnostnému zápisu do kroniky, pri ktorom pán starosta odovzdal aj malý darček pre detičky.
Potom nasledovalo krájanie torty a prípitok. Úplne na záver, keď sa všetci posilnili koláčom sme pristúpili k sadeniu ovocných stromov. Každý otecko zasadil ovocný strom s menom svojho dieťatka, dúfame, že tie stromy budú tak rýchlo rásť ako naše deti.
Všetkým rodičom prajeme, aby si tieto krásne chvíle so svojimi deťmi vychutnali čo najintenzívnejšie, lebo úloha rodiča je vlastne poslanie. Je to asi tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia vec v živote. No zároveň je to povinnosť, ktorej plnenie prinesie to najväčšie šťastie. Prajem teda všetkým rodičom pri plnení tohto poslania veľa síl a dieťatku veľa šťastia v jeho živote.
Chcela by som sa poďakovať materskému centru Ovečkovo za ich pomoc pri realizácii tohto podujatia a taktiež za brigádu, na ktorej nám pomohli vykopať jamy na ovocné stromy.

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Slávnostné uvítanie do života 2014

Fotogaléria – Jarné sadenie stromčekov Fotogaléria – Privítanie detí do života