V Zázrivej otvorili salašnícku sezónu redikom

Obec Zázrivá organizovala dňa 14.5.2017 podujatie zamerané na podporu pastierstva, ovčiarstva a salašníctva a na zachovávanie tradícií spojených s dedičstvom valaskej kolonizácie a kultúry.

Tzv. redik – v zázrivskom dialekte „redikaňä“ – je jarné vyháňanie oviec na pastviny a sťahovanie salaša spojené s rôznymi dávnymi zvykmi a obradmi. Ovčiarske podujatie v Zázrivej bolo otvorením pastierskej a salašníckej sezóny v mikroregióne terchovskej doliny.

Úvodnou aktivitou bola slávnostná „pastierska“ omša, ktorá sa za krásneho počasia uskutočnila v priestoroch starého kostola Všetkých svätých v Zázrivej. Vďaka výbornej spolupráci s pánom farárom Dušanom Semanom z farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej sa podarilo pripraviť dôstojný obrad, ktorý sprevádzala hudba a požehnávanie obetných darov. Samotná akcia sa uskutočnila na salaši na Rovnej hore, kde po slávnostnom otvorení starostom obce Zázrivá JUDr. Matúšom Mníchom prebehlo miešanie oviec spojené so starodávnymi obradmi a ukážkami práce na salaši. Podujatie sprevádzali ukážky bačovského remesla, dojenia oviec, výroby syra a ďalších ľudových remesiel a zručností ako sú kováčstvo, zvonkárstvo, rezbárstvo a iné. Na akcii vystúpili  a zahrali Detský folklórny súbor Zázrivček zo Zázrivej, Folklórna skupina Kýčera zo Zázrivej, Trombitáši Štefánikovci z Nimnice, Gajdošská dvojka – Beskyd so speváčkou Renátkou Plevjakovou z Oravskej Polhory, Ľudová hudba Nebeská muzika z Terchovej, Cimbálová muzika Gýmeš a Ľudová hudba Jetelinka z Gminy Istebna.

Podujatie bolo bezplatne prístupné širokej verejnosti, pripravené boli ochutnávky jedál z baraniny a ovčie výrobky. Na podujatí sa zúčastnilo počas celého dňa viac ako 2 500 ľudí, čomu prialo aj nádherné počasie. Akcia bola propagovaná v TASR, reportáž priniesla v hlavnom večernom spravodajstve aj RTVS a v ďalších médiách. Akcia bola mimoriadne prínosná pre pozdvihnutie tém ovčiarstva a salašníctva, ktoré sa podarilo dokonca dostať do širokého mediálneho priestoru. Poďakovanie za spoluprácu patrí okrem zamestnancov Obce Zázrivá aj spoločnosti SYREX s.r.o a najmä viacerým dobrovoľníkom, remeselníkom a hudobníkom bez ktorých participácie by sa ju nepodarilo zorganizovať. Obec Zázrivá sa snaží zadokumentovať, zmapovať fenomén ovčiarstva a salašníctva, ktoré je miestnym kultúrnym dedičstvom zachovávať a rozvíjať miestne tradície a podporovať obhospodarovanie krajiny, miestne produkty, ekonomiku a cestovný ruch.

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.

Poland-Slovakia_SK_01_RGB-(