V Zázrivej pribudne obecná bytovka

Jednou zo strategických úloh vedenia obce je zabezpečiť, aby obyvatelia z obce Zázrivá neodchádzali, ale naopak chceli tu zostať, čím sa bude obec rozvíjať. Práve výstavba nájomných bytov je v tomto období vysoko aktuálna. Finančné zabezpečenie výstavby bude kryté cez dotácie a z rozpočtu obce Zázrivá.

Vybudovanie stavby 12 bytového domu je plánované na rok 2015 – 2016, kedy by mala byť jej výstavba aj kompletne ukončená a odovzdaná do užívania nájomníkom.

Záujemci o nájomne byty sa môžu informovať  osobne u p. starostu JUDr. Matúša Mnícha, telefonicky na: 0907 887 756, 043 5896 133, emailom na: obeczazriva@stonline.sk, starosta@zazriva.com alebo u p. Karcola na: 0908 941 052, 043 5896 130, emailom na: karol.karcol@zazriva.com, karol.karcol@gmail.com.

Prihlášky posielajte emailom na: obeczazriva@stonline.sk, starosta@zazriva.com, karol.karcol@zazriva.com, karol.karcol@gmail.com.

V Zázrivej pribudne obecná bytovka

V Zázrivej pribudne obecná bytovka

V Zázrivej pribudne obecná bytovka

V Zázrivej pribudne obecná bytovka

V Zázrivej pribudne obecná bytovka

V Zázrivej pribudne obecná bytovka

V Zázrivej pribudne obecná bytovka

V Zázrivej pribudne obecná bytovka

V Zázrivej pribudne obecná bytovka