Veľkonočná dielňa spojená s jarmokom

Obec Zázrivá organizovala dňa 13.3.2016 Veľkonočnú tvorivú dielňu spojenú s jarmokom.
Podujatia sa zúčastnilo 13 remeselníkov, ktorí okrem predaja svojich výrobkov, predvádzali aj ich výrobu, kto mal záujem mohol si to vyskúšať. Veľké množstvo účastníkov podujatia si pri našej kvetinárke Majke Karcolovej mohlo zhotoviť aj veľkonočnú dekoráciu. Pre všetkých remeselníkov bolo pripravené aj občerstvenie. Ďakujeme všetkým remeselníkom  aj účastníkom, že prišli a obohatili toto podujatie.