Vianočná súťaž o NAJKRAJŠIEHO VIANOČNÉHO ANJELIKA

Vianočná súťaž o NAJKRAJŠIEHO VIANOČNÉHO ANJELIKA

Knižné vydavateľstvo FRAGMENT vyhlasuje pre čitateľov knižnice

Vianočnú súťaž o NAJKRAJŠIEHO VIANOČNÉHO ANJELIKA
Najkrajší anjeličkovia budú odmenení knižnými darčekmi. Teší sa na Vás kocúrik Fragmentík.

Viac info u p. Otrubovej v knižnici.

Obecná knižnica
Mgr. Anna Otrubová
043 5896 138, kniznica@zazriva.com, anna.otrubova@zazriva.com

Vianočná súťaž o NAJKRAJŠIEHO VIANOČNÉHO ANJELIKA